• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

  

pałac w dobrzycy - 2004-2005                                                                                        palace in dobrzyca - 2004-2005

   zadanie: ułożenie kostki granitowej i z kamienia naturalnego na dojazdach                           task: laying granite and natural stone setts on routes and sidewalks
                 i dojściach do pałacu oraz w parku pałacowym                                                                  leading to the palace and in the park area

   materiał: kostka granitowa, kostka z kamienia naturalnego ("kocie łby")                                 material type: granite & natural stone setts

   metraż: 2430 m2                                                                                                                      area: 2430 m2


 

 pałac w mierzęcinie - 2001-2002                                                                                    palace in mierzecin - 2001-2002

   zadanie: ułożenie kostki granitowej i z kamienia naturalnego na dojazdach                           task: laying granite and natural stone setts on routes and sidewalks                      
                  i dojściach do pałacu, folwarku, oraz w parku pałacowym                                                leading to the palace and farm buildings as well as in the park area

   materiał: kostka granitowa, kostka z kamienia naturalnego ("kocie łby")                                 material type: granite & natural stone setts

   metraż: 15800 m2                                                                                                                      area: 15800 m2


 

dwór w grochowiskach szlacheckich - 2003                                                         manor in grochowiska szlacheckie - 2003

   zadanie: ułożenie kostki granitowej i z kamienia naturalnego na drodze                                task: laying granite and natural stone setts on routes leading to the palace
                  dojazdowej do pałacu

   materiał: kostka granitowa                                                                                                       material type: granite setts

   metraż: 1560 m2                                                                                                                      area: 1560 m2


 

droga krajowa w wyrzysku - 2005                                                                             national road in wyrzysk - 2005

   zadanie: ułożenie kostki bazaltowej na drodze krajowej                                                         task: laying basalt setts on national route                  

   materiał: kostka bazaltowa                                                                                                      material type: basalt setts

   metraż: 3650 m2                                                                                                                      area: 3650 m2


 

pałac w wiejcach - 2003-2005                                                                                        palace in wiejce - 2003-2005

   zadanie: ułożenie kostki z kamienia naturalnego na drodze dojazdowej do pałacu               task: laying natural stone setts on routes leading to the palace                 

   materiał: kostka z kamienia naturalnego                                                                                 material type: natural stone setts

   metraż: 3110 m2                                                                                                                      area: 3110 m2


 

rynek główny oraz park zdrojowy w inowrocławiu - 2010                           old market square and spa treatment park in inowroclaw - 2010

   zadanie: ułożenie kostki granitowej na drogach i chodnikach                                                 task: laying granite setts on the routes & sidewalks                 

   materiał: kostka granittowa                                                                                                      material type: granite setts

   metraż: 7800 m2                                                                                                                      area: 7800 m2


 

pałac w strykowie                                                                                                           palace in strykow

   zadanie: ułożenie kostki granitowej na drodze i chodnikach wokół pałacu                             task: laying granite setts on the routes & sidewalks around the palace                 

   materiał: kostka granitowa                                                                                                      material type: granite setts

   metraż:                                                                                                                                    area:


 


siedziba firmy: 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 44a, tel. +48 61 86 78 502, fax. +48 61 86 78 505, kom. +48 604 440 443     
© 2011 Embud - Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                 strona wykonana przez:

zerQ white BW